Producent mebli tapicerowanych. Doświadczenie budowane przez lata.

RODO

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych – kontakt:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Adamski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adams Group Mariusz Adamski, Ligota 59b, 63-507 Kobyla Góra, email: kontakt@adamsgroup.pl, tel. 799 399 100.

Jakie dane przetwarzamy i jak je pozyskujemy?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe podane podczas składania zamówienia na nasze produkty za pośrednictwem platform zakupowych jak Allegro/Erli.pl. Dane te obejmują m.in. imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, a także dane dotyczące płatności. Pozyskujemy je bezpośrednio od Pani/Pana lub za pośrednictwem wspomnianych platform.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

a) Realizacja umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) Komunikacja w sprawach związanych z realizacją umowy – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
c) Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d) Udzielenie odpowiedzi na zapytania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
e) Dochodzenie lub obrona roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f) Obowiązki prawne (np. wystawianie faktur) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
g) Marketing usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i odpowiedzi na zapytania.

Czy przekazujemy komuś dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze usługi, takim jak dostawcy usług IT czy księgowości, w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów przechowywania dokumentacji wymaganych przez przepisy prawa.

Przysługujące uprawnienia

Pani/Pan ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach określonych przepisami RODO.
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Administratorem danych za pomocą podanych wyżej danych kontaktowych.